Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Webcast

Hyvä ruoka ja ravitsemus ikääntyessä

Webinaarin järjestävät Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Ikäruoka 2.0 -hanke*

3.12.2020.

Klo 12.00 - 16.00 

Puheenvuorojen esityksien slidet ovat katsottavissa alta ohjelmatietojen linkkejä klikkaamalla.

Discussion

Kohderyhmät:

Toimijat, jotka vastaavat kunnissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja ikääntyneiden palveluista, ikääntyneiden palveluissa toimiva henkilöstö, hoiva- ja kotipalvelualan yrittäjät, ruokapalvelut (julkiset ja yksityiset), Vanhustyön keskusliiton, Gery ry:n ja EETU ry:n jäsenjärjestöt, kuntien vanhusneuvostot, kunta- ja aluetason ravitsemusasiantuntijat ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmät ja koordinaattorit, kuntapäättäjät sekä kotona asuvat ikääntyneet henkilöt, jotka eivät ole vanhuspalvelujen piirissä.

Webinaarin tavoitteet:

- edistää ennaltaehkäisevästi kotona asuvien ikääntyneiden hyvää ravitsemusta, terveyttä ja hyvinvointia

- tukea ikääntyneiden kotona asuvien hyvää syömistä helposti saavutettavilla, monipuolisilla palveluilla

- lisätä ymmärrystä ikääntyneiden ravitsemustarpeista ja edistää yhteistyötä toimijoiden kesken

- tehdä tunnetuksi ja viedä käytäntöön uusi Vireyttä seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokasuositus.

Ohjelma:

Puheenjohtaja Sirpa Sarlio, STM

12:00 – 12.10 Avaus, Markku Tervahauta, Valtion ravitsemusneuvottelukunnan puheenjohtaja

12:10 – 12:30 Hyvä ravitsemus ja liikunta ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitämisessä ja gerastenian ehkäisemisessä – SPRINTT-tutkimuksen tuloksia
Timo Strandberg, professori Helsingin yliopisto

12:30 – 12:50 Mikä ikääntyneiden syömisessä ja ruoan laadussa on tärkeää?
Ursula Schwab, professori Itä-Suomen yliopisto

12:50 – 13:10 Painonseurantaa – mutta ei tahatonta painon laskua
Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri, Terve Paino ry

13:10 – 13:30 Ruoasta nauttiminen - kulinaarinen ja ravitsemuslaatu lautasella
Anu Hopia, professori Turun yliopisto

Virkistystauko

Puheenjohtaja Tiina Laatikainen, tutkimusprofessori THL

13:45 – 14:00 Voimaa ruuasta ja Muutos lautasella – digitaalisten palvelujen kehittäminen
Merja Suominen, toiminnanjohtaja Gery ry

14:00 – 14:15 Miten kauppapalveluissa huomioin ikääntyneiden tarpeet ja muistin heikkenemisen – uudet innovaatiot?
Stina Olander, kauppias K-Market Oliivi ja K-Market Isosaari

14:15 – 14:30 Ikääntynyt ravintola-asiakkaana – miten ravintola houkuttelee syömään ulkona ja yhdessä?
Ritva Seppälä, ruokatuote- ja palvelujen kehityspäällikkö, Head of Food Intelligence, Nordics,
Ruokailupalvelujen kehitys, Sodexo

14:30 – 14:45 Mikä meille ikääntyville itsellemme on ruokailussa tärkeää?
Sirpa Teräväinen

14:45 – 15:00 Miten ruoanvalmistusta ja yhdessä ruokailua kotona voi helpottaa?
Enni Mertanen, yliopettaja, JAMK

15:00 ­­– 15:20 Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen päätöksenteossa
Merja Mäkisalo-Ropponen, TtT, kansanedustaja, Muistiliiton puheenjohtaja

15:20 – 15:40 Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen ja toimenpiteet kunnissa
Raisa Valve, johtava ravitsemusterapeutti, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

15:40 – 15:55 Ikäruoka 2.0 -hanke monipuolisten palvelujen kehittämiseksi
Riitta Tuikkanen, projektipäällikkö, XAMK


15:55 – 16:00 Päätössanat

#vireyttaseniorivuosiin, #ikaruoka, #ruokasuositus, #teemarahaa

 

* Ikäruoka 2.0 -hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.