Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

(Live-lähetys aukeaa tähän myöhemmin.)

Tasa-arvotiedon keskus (THL) järjestää yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja laajan tasa-arvotoimijoiden verkoston kanssa Tasa-arvoasioiden neuvottelupäivät Helsingissä 10.–11.10.2018.

Tasa-arvopäivien teema on tänä vuonna "Kuinka mitata sukupuolten tasa-arvoa?". Tilaisuuden juontaa kirjailija ja yrittäjä Emmi Nuorgam. 

Tasa-arvopäivät on suunnattu kaikille tasa-arvoasioiden parissa työskenteleville ja niistä kiinnostuneille, muun muassa viranhaltijoille ja luottamushenkilöille valtionhallinnossa ja kunnissa, työmarkkinajärjestöille, kansalaisjärjestöille, yksityisen sektorin toimijoille, hankkeille, tutkijoille ja opiskelijoille. Tapahtuman tunniste sosiaalisessa mediassa on #tasaarvopäivät.

 

Ohjelma

Keskiviikko 10.10.

9.00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.30 Tasa-arvopäivien avaukset

 • Päivi Sillanaukee, kansliapäällikkö, STM
 • Tuire Santamäki-Vuori, hyvinvointiosaston johtaja, THL

10.00–12.30 Sukupuolten tasa-arvon tavoitteet ja mittarit

 • Sukupuolten tasa-arvo vaaleissa
  Sari Pikkala, akatemialehtori, Åbo Akademi
 • Tulevan hallituskauden tavoitteet: mistä uusi vaihde sukupuolten tasa-arvon edistämiseen? Paneelikeskustelu:
  Jukka Maarianvaara, tasa-arvovaltuutettu
  Sari Raassina (kok.), tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) 
  Tytti Tuppurainen (sd.), Naisjärjestöt yhteistyössä – NYTKIS 
  Terhi Heinilä,  Naisjärjestöjen keskusliitto
  Antti Alén, Miesjärjestöjen Keskusliitto
  Viima Lampinen, Seta
 • Johdatus normitietoisuuteen -harjoitus 
  Malin Gustavsson, tasa-arvo- ja moninaisuusasiantuntija, Ekvalita
 • Mitä EIGE:n tasa-arvoindeksi kertoo Suomesta?
  Mira Banerjee, viestintäpäällikkö, Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE

Keskustelua

12.30 Lounas

13.30–14.30 Kohti työpajoja

 • Tasa-arvomittarit käytännössä
  Reetta Siukola, kehittämispäällikkö, Tasa-arvotiedon keskus (THL)
 • Sukupuolen moninaisuus mittareissa
  Kerttu Tarjamo, pääsihteeri, Seta
 • Vantaan kaupunki mittaamassa sukupuolten tasa-arvoa
  Meija Tuominen, suunnittelija, ja Henrik Lönnqvist, tutkimuspäällikkö, Vantaan kaupunki
 • Resurssit mittareina – tasa-arvoa talousarvioon
  Anna Elomäki, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

14.30 Kahvitauko

15.00–17.00 Työpajat

 • Tasa-arvoisen yhteiskunnan mittarit 
  STM ja Tasa-arvoa talousarvioon hanke
 • Kuntien tasa-arvotyön mittarit: Työpajassa keskustellaan kuntien tasa-arvotyön hyvistä käytännöistä ja työstetään mittareita kuntien tasa-arvotyölle.
  WoM Oy
 • Sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen tulevien maakuntien tehtävissä: Työpajassa työstämme yhdessä pohjaa tarkistuslistalle, joka auttaisi tulevien maakuntien toimijoita valtavirtaistamaan sukupuoli- ja yhdenvertaisuusnäkökulman maakunnan tärkeimpiin tehtäviin. Tarkoitus on keskittyä etenkin maakuntien tulevaan rooliin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjinä, hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäjinä sekä alueen ja sen elinkeinoelämän kehittäjinä.
  TASOVA-hanke, KoulutusAvain Oy, Lapin yliopisto, Tasa-arvotiedon keskus (THL)
 • Sukupuolen moninaisuus ja intersektionaalisuus eri mittareissa
  Seta ja Monika-Naiset liitto

19.00 Illanvietto

Torstai 11.10.

8.30 Aamukahvi

9.00–10.30 Uusia työkaluja tasa-arvon edistämiseen

 • Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja moniperusteisuus: uusia materiaaleja yhdenvertaisuuden edistämiseen
  Panu Artemjeff, erityisasiantuntija, demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö, ja Michaela Moua, projektiasiantuntija, Rainbow Rights -hanke, oikeusministeriö 
 • Työpajojen tulokset: Tasa-arvon edistämisen tarkistuslistat
  Työpajojen vetäjät

Keskustelua

10.30–12.30 Työryhmät

 • Hanke- ja tutkimusfoorumi: Hanke- ja tutkimusfoorumissa kuullaan puheenvuoroja, joissa esitellään sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä tutkimuksia, kehittämishankkeita ja toimenpiteitä. Puheenvuoroehdotukset (otsikko ja lyhyt tiivistelmä, noin 1 000 merkkiä) lähetetään osoitteeseen verkosto[a]tasa-arvoverkosto.fi viimeistään 14.9.2018. Yhden esityksen pituus on keskusteluineen enintään 20 minuuttia. Foorumille hyväksytyistä ehdotuksista tiedotetaan asianomaisia ja ne kirjataan Tasa-arvopäivien ohjelmaan.
  Valtakunnallinen tasa-arvoverkosto
 • Moniäänisyyttä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön! Tervetuloa tutkimaan kanssamme kuinka solmia liittolaisuuksia ja tehdä yhteistyötä moniäänisesti! Tarjoamme työpajassa ensin lyhyet teoreettiset ja historialliset johdatukset sekä feministiseen pedagogiikkaan että intersektionaalisuuteen. Feministinen pedagogiikka huomioi sukupuolen merkitystä oppimisessa ja opettamisessa niin teorian kuin menetelmienkin tasolla. Intersektionaalisuus eli risteävien erojen tematiikka taas luotaa kuinka vaikkapa äidinkieli, kansalaisuus, etnisyys, seksuaalinen identiteetti, rotu, kyvykkyys, ikä, luokka ja uskonto voivat sukupuolen lisäksi tulla huomioiduiksi yksilöitä ja yhteisöjä kohdattaessa, ja kuinka kehkeyttää erilaisuuksistamme käsin osallisuutta ja dialogisuutta. Työpajan toisella tunnilla tutustumme erilaisiin toiminnallisiin menetelmiin, joilla tuoda mukaan moniäänisyyttä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön, sekä toteutamme kollaasitehtävän Tasa-arvopäivien teemoista.
  Aino-Maija Elonheimo, Eva Maria Korsisaari ja Anu Laukkanen (HY/TY; Hilma-verkosto; TASOVA-hanke; ArtsEqual)
 • Kansainvälisten sopimusten seuraaminen vaikuttamisen välineenä: Työpajassa pohdimme yhdessä kansalaisjärjestöjen raportoinnin merkitystä koskien mm. Pekingin toimintaohjelmaa (YK), CEDAW-sopimusta (YK) ja Istanbulin sopimusta (EN). Keskustelemme myös vaikuttamistyön kehittämisen tarpeista ja haasteista.
  Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS
 • Segregaation lieventäminen #kaikkienduuni! Suomessa ammatit jakaantuvat kansainvälisesti vertailtuna erityisen voimakkaasti naisten ja miesten töihin. Jako on viime vuosina nuorissa ikäluokissa vain vahvistunut. Teemasessiossa keskustellaan sukupuolen mukaisesta segregaatiosta yhteiskunnassa sekä esitellään Tasa-arvon edistäminen ja segregaation lieventäminen koulutuksessa ja työelämässä SEGLI -kehittämishankkeen tuloksia. Teemasessio, jossa oppilaitosten ohjaus- ja työllisyystoimijoiden neuvontatyön ammattilaiset kohtaavat. Tilaisuudessa keskustellaan miten työllisyys ja segregaatio liittyvät toisiinsa? Onko alueiden välillä eroja? Mitä urasuunnittelussa ja työllisyyden edistämisessä voimme tehdä?
  SEGLI-hanke (ESR), KoulutusAvain Oy ja WoM Oy

12.30 Lounas

13.30–14.30 Tasa-arvotiedon puuttuvat palaset – mitä tietoa tarvitsemme tasa-arvotyön tueksi?

 • Tasa-arvotilastojen rajoitteet ja tietoaukot
  Marjut Pietiläinen, erikoistutkija, ja Miina Keski-Petäjä, yliaktuaari, Tilastokeskus
 • Mitä tasa-arvobarometrin tulokset kertovat tasa-arvon edistämisen näkökulmasta? 
  Mia Teräsaho, kehittämispäällikkö, ja Sonja Soronen, erikoissuunnittelija, Tasa-arvotiedon keskus (THL)

Tulevan järjestäjäkumppanin haastattelu

Keskustelua

14.30 Päätöskahvit

Ohjelma on alustava ja siinä voi vielä tapahtua muutoksia.