Tyks tutkii ja hoitaa: Vahvista hyvää lapsessasi

Share your thoughts on chat!

Varhaisen lapsuuden merkitys on tunnettu pitkään. Nykyinen tutkimus katsoo vielä edemmäs lapsen kehityksessä, jo odotusajalla tiedetään olevan iso vaikutus lapsen psyykkiseen kehitykseen. Lapsen kasvaminen on jatkumo, jossa on monta erilaista vaihetta.

Tyks tutkii ja hoitaa -livelähetys kysyy, mitkä tekijät suojaavat kasvavaa lasta ja mitkä asiat ovat haitallisia. Miten vanhemman hyvin- tai pahoinvointi on yhteydessä lapsen vointiin? Mitä keinoja tutkitaan parhaillaan odottavien äitien hyvinvoinnin edistämiseksi?

Lapsen käytös eri ikävaiheissa voi hämmentää vanhempia. Mikä auttaa vanhempaa ymmärtämään omia ja lapsen tunteita? Tyks tutkii ja hoitaa -lähetyksessä tutkijat kertovat toimintamalleista, joista on tutkitusti apua lapsen psyykkiselle kehitykselle. Esimerkiksi Voimaperheet-tutkimusohjelmasta on saatu hyviä kokemuksia.

Myönteisen vanhemmuuden taitoja voi meistä jokainen opetella. Tutkimus osoitti, että myönteisen vanhemmuuden harjoittelu auttoi lapsen käytösongelmiin. Lisäksi se vähensi lasten ahdistuneisuutta, mielialaoireita ja uniongelmia sekä paransi lasten empatiakykyä. Minkälaisia haasteita nelivuotiaiden lasten vanhemmat kokivat? Minkälaisia apukeinoja heille tarjottiin? Mitä vaikutusta niistä todettiin?

Lapsen ja nuoren psyykkinen hyvinvointi on jatkumo, jossa tukea tarvitaan lapsen ja vanhempien elämänkaaren eri vaiheissa. Kouluikäisillä lapsilla ahdistusongelma on suurin mielenterveysongelma. Yhtä lailla nuoruusiän ja varhaisaikuisuuden taitekohdat ovat riskihetkiä. Näissä vaiheissa lapsi erityisesti hyötyy vanhemmuuden tuesta.

Lastenpsykiatrinen tutkimus on tuonut paljon uutta tietoa viime vuosina. Tyks tutkii ja hoitaa -livelähetyksen osallistujat tulevat kansainvälisesti arvostetusta Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksesta Turusta.

Asiantuntijat Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksesta:
Professori, ylilääkäri André Sourander
Tutkimuskoordinaattori Terja Ristkari
Erikoistutkija Marjo Kurki

Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus on Turun yliopistollisen keskussairaalan ja Turun yliopiston yhteinen huippuosaamisyksikkö.